Xà lách Trikpokee

Xà lách Trikpokee

Giá: 60.000

Giá bán: 50.000

Quy cách:

Chiều cao cây:

Khoảng cách trồng:

Thời gian thu hoạch:

Xuất xứ: Pháp

0336 582 888 - 098 6648 999

GGXÀ LÁCH TRIKPOKEE