Rau mầm củ cải đỏ

Rau mầm củ cải đỏ

Giá: 55.000

Giá bán: 50.000

Quy cách: Đóng gói

Chiều cao cây: 15cm

Khoảng cách trồng: 30cm

Thời gian thu hoạch: 35 ngày

Xuất xứ: Hà Lan

0336 582 888 - 098 6648 999

GGRau mầm củ cải đỏ