Rau mầm củ cải trắng

Rau mầm củ cải trắng

Giá: 55.000

Giá bán: 50.000

Quy cách: Đóng gói 0.3 Kg

Chiều cao cây:

Khoảng cách trồng:

Thời gian thu hoạch:

Xuất xứ: Pháp

0336 582 888 - 098 6648 999

GGRau mầm củ cải trắng