Quả su su

Quả su su

Giá: 25.000

Giá bán: 20.000

Quy cách: Đóng gói 1Kg

Chiều cao cây:

Khoảng cách trồng:

Thời gian thu hoạch: 45 ngày

Xuất xứ: Việt Nam

0336 582 888 - 098 6648 999

GGquả susu