Măng Tây Xanh Loại 1

Măng Tây Xanh Loại 1

Giá: 80.000

Giá bán: 80.000

Quy cách:

Chiều cao cây:

Khoảng cách trồng:

Thời gian thu hoạch:

Xuất xứ:

0336 582 888 - 098 6648 999

GG26f39331b0f45eaa07e52mangtaynongsansachnet121