Bắp cải nhọn

Bắp cải nhọn

Giá: 25.000

Giá bán: 25.000

Quy cách: Kg

Chiều cao cây:

Khoảng cách trồng:

Thời gian thu hoạch:

Xuất xứ: Pháp

0336 582 888 - 098 6648 999

GGBắp Cải Nhọn